CỐI TRỘN BÊ TÔNG

5.500

SẢN PHẨM HIỆN TẠI CÔNG TY ĐANG CUNG CẤP GỒM:

1/ Cối trộn tự do: loại 250l, 350l, 450l,( hình quả lê)

2/ Máy trộn loại cưỡng bức

3/ Máy tự hành ( có người vận hành)

LH: 0934-95-3579 Mr Tuấn